TANKEN NEDSTRAND MARINA

NEDSTRAND MARINA

Gode Rettferdige Priser

Tanken er en bensinstasjonskjede som etableres i hele landet, med fokus på å presse prisene samt holde dem stabile.


I Nedstrand ble det etablert et midlertidig anlegg på land, med fokus på båtturismen og næringsbåter som trenger bunkring. Vi ser også at det har vært stor suksess på sommerhalvåret med bensinfyllinger på denne stasjonen, noe som gleder oss for videre utvikling.


Områdeplanen for Nedstrand er det satt av plass for fyllestasjon på marinaen. Da vi ønsker å utvikle eiendomen ser vi at vi ikke ønsker å ha tank over bakken i fremtiden, og våren 2021 søker vi om å etablere permanent stasjon med nedgravd tanker, og kun pumpepalter over bakken. Dette mener vi vil sikre en god drift av marinaanlegg også når det kommer leillighetsblokk som nabo, og ikke være sjenerende for naboer. 


Takk for at dere bruker vår stasjon, vi presser prisene ned på fuel også til båter og har som mål å ligge med rettferdige priser hele året!Copyright © Joars AS